ขอขอบคุณท่าน สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน SCG CEMENT ONLINE ACADEMY

ทีมงาน “ใช้ปูนเอสซีจี” อยู่ในระหว่างตรวจสอบสถานะสิทธิ์ของท่าน

หากระบบอนุมัติ จะนำส่งอีเมลแจ้งแก่ท่านต่อไป