บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586 3333 , 0-2586 3072
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3060-1 , 0-2586-3072
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด28 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 , 0-3628-8900 , 0-3628-8909
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 , 0-3624-0000-98 , 0-3624-0099
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด52 หมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 , 0-7553-8222 , 0-7553-8111
บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด1 หมู่ที่ 9 ถนน พัฒน์พงศ์ 1 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ สระบุรี 18270 , 0-3628-9103 , 0-3628-1212
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด279 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 , 0-5423-7500 , 0-5423-7501
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2555-5000 , 0-2555-5003
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3230 , 0-2586-2982
บริษัท ศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด116 หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 , 0-4335-8031 , 0-4335-8033
บริษัท กรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2979
บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด179 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 , 0-2555-5000 , 0-2555-5003
บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด33/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 , 0-2586-5798
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2222
บริษัท เอสซีจี-บุญถาวร จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2693-1108-6010
บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด1444 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. 10240 , 0-2101-9922 , 0-2101-9920
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2761
บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4308
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4308
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 , 0-2586-3333 , 0-2586-5017
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด39 หมู่ที่ 9 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 , 0-3637-3441-4 , 0-3637-3445-6
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-6822 , 0-2586-6800
บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-6822 , 0-2586-6800
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 , 0-3525-9131 , 0-3525-9130
บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัดนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/143 หมู่ที่ 4 ซอยสารสิน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 , 0-3865-0515 , 0-3865-0517
บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด83/1 หมู่ที่ 11 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 , 0-3447-3067-70 , 0-3447-3063
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2761
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2761
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-4092 , 0-2587-0162
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด33/2 หมู่ที่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี , 0-3637-6300 , 0-3637-6309
บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2761
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด36/11 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 , 0-2973-5040-54 , 0-2551-3512
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด33/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 , 0-2973-5040-54 , 0-3626-3522
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด22 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมเอสไอแอล ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 , 0-2973-5040-54 , 0-3637-3664
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด60/57 หมู่ที่ 19 นวนคร 2 ซอย 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 , 0-2973-5040-54 , 0-2529-1608
บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2030-1000 , 0-2586-2250