รับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ
เพียงลงทะเบียนกับ "ใช้ปูนเอสซีจี"

SCG SMS Blast Form

1. รายละเอียดส่วนตัว


 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 


3. อาชีพ

กรุณาเลือกอาชีพปัจจุบันของคุณ


4. พื้นที่ในการรับงานรับเหมาของคุณ

เลือกจังหวัดในการรับงานรับเหมาของคุณ ที่รับงานมากที่สุด 2 อันดับ


ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเข้าใจถึงเรื่องการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว